บริษัท วี.ซี.เอส.พลาสแพ็ค จำกัด

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ณ
เลขที่ 8 ซอยอุดมสุข 56 แยก 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
และในปี พ.ศ. 2561 ทางบริษัทได้ทำการขยายโรงงานเพื่อรองรับปริมาณงานจำนวนมาก
สาขาใหม่ของทางบริษัทตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี
เราเป็นหนึ่งในผู้ ที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ทางด้านบรรจุภัณฑ์
โดยยึดหลัก 4 ประการ อันจะทำให้เราและลูกค้าของเราประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน คือ

คุณภาพ

ผลิตงานที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

การจัดส่ง

ที่ตรงเวลา

การเป็นพันธมิตรร่วมกัน

ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเรา, ลูกค้า และ ผู้ขาย

ต้นทุน

ควบคุมในการผลิตเพื่อขายสินค้าในราคาที่ลูกค้าที่พึงพอใจ